Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2020 10:33:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (570.91 KB)