Veřejná zakázka: III/1102 Sembratec - Teplýšovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7089
Systémové číslo: P20V00001016
Evidenční číslo zadavatele: VZ-400/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1102 Sembratec - Teplýšovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/1102 Sembratec - Teplýšovice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla je odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm v napojení na navazující vozovku, dále bude provedena sanace poškozené konstrukce vozovky. Dále dojde k očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Před pokládkou ABS bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 713 958 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky