Veřejná zakázka: III/23639 Kvíc - Přelíc

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7085
Systémové číslo: P20V00001012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 30.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/23639 Kvíc - Přelíc
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/23639 Kvíc - Přelíc“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/23639 a dále řešení systému odvedení dešťových vod ze silničního příkopu silnice III/23639 mezi obcemi Kvíc a Přelíc a jejich zaústění do Štemberského potoka.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci včetně PDPS, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisech prací s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 2a a přílohu č. 2b této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 812 640 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky