Veřejná zakázka: II/119 Borotice – od kř. s III/10223

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7080
Systémové číslo: P20V00001007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/119 Borotice – od kř. s III/10223
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/119 Borotice – od kř. s III/10223“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla je zejména frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 5 cm a to na začátku úpravy v délce 5 m, dále v křižovatce k napojení na sil.č. III/10223, v místech pro napojení k místním komunikacím odbočka na Homoli a frézování v průtahu obce Borotice k místní tabuli konec úpravy, vyrovnávka ACO 11+ v tl. 30 mm včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm.
Oprava by se měla provádět za úplné uzavírky, proto není započítané proříznutí středové spáry a její zalití. VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm – zřízení včetně předznačení. Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 806 365 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky