Veřejná zakázka: II/605 Chrášťany-Rudná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7079
Systémové číslo: P20V00001006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/605 Chrášťany-Rudná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava silnice je rozdělena na tři úseky:
1. a 2. úsek km 0,000 – 0,195 a 0,495 – 0,695 včetně zastávek BUS
- bude provedeno odfrézování živičného krytu do tl. 5cm, spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+ - 5cm.

3. úsek km 0,695- 1,500
- bude provedeno odfrézování živičného krytu do tl. 10cm, spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy modif. ACL 22+ - 5cm, spoj. postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+ - 5cm

V místě zastávek Bus a plošných rozpadů bude provedena skladba vozovky v tomto složení:
odfrézování živičného krytu do tl. 15cm, spojovací postřik mod. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACP 16+ - 5cm, spoj. postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy modif. ACL 22+ - 5cm, spoj. postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+ - 5cm.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 byl zastiženy tyto látky v hl. konstrukce pod 75mm. Materiál konstrukce vozovky hl. pod 75mm (při frézování do hl. 15cm) bude těžený separovaně a uskladňován v souladu s platnými zák. jako nebezpečný odpad.

Součástí dodávky je oprava silničního propustku (doplnění vypadaných kamenů z konstrukce, oprava spárování), čištění nezpevněných krajnic a jejich zpevnění recyklátem, obnova vodorovného značení (vodící proužky 25cm středová čára 12,5; přechody pro chodce, zastávky BUS) a ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou.

Oprava bude realizována za částečného omezení provozu dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 551 922 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky