Veřejná zakázka: II/329 Pečky, protihluková opatření - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6949
Systémové číslo: P20V00000876
Evidenční číslo zadavatele: VZ-316/20
Datum zahájení: 17.06.2020
Nabídku podat do: 26.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/329 Pečky, protihluková opatření - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PDPS na realizaci protihlukového opatření (stěny podél silnice II/329 v Pečkách, na ní navazující doplnění vhodné doprovodné zeleně) a zpřehlednění křižovatky silnice II/329 s místní komunikací ul. Petra Bezruče. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu PDPS, zajištění vydání rozhodnutí na stanovení místní úpravy a zajištění vyjádření a podkladů od správců inženýrských sítí.
Na základě výsledků geologického průzkumu a PD provedení protihlukového opatření (protihlukové stěny a doprovodné izolační zeleně) v délce cca 290 -370 bm, se začátkem za křižovatkou s ulicí Petra Bezruče a koncem před křížením silnice s vedením VN a jeho ochranného pásma, staničení cca 5,867 - 6,237 km. Návrh na doplnění navazujícího úseku ke křižovatce s účelovou komunikací do areálu ZPA Pečky vhodnou doprovodnou (izolační) zelení, zpřehlednění a zklidnění křižovatky silnice II/329 s MK ul. Petra Bezruče pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců. Zajištění rozhodnutí na stanovení místní úpravy a vypracování návrhu DIO.

Technologie instalace protihlukové stěny PD:
Neurčí–li geologický průzkum jiné řešení, bude v náspu provedeno zajištění stability nezpevněné krajnice a přilehlé strany příkopu záporovým pažením (štětovnicovou stěnou). Na zhutněný zpevněný podklad splňující TP výrobce bude osazen ŽB Prefa kotevní blok, do kterého budou instalovány ŽB stěnové panely s pohltivou vrstvou pro snížení hlukové zátěže. Dojde k prověření a zajištění vyjádření správců inženýrských sítí. Protihluková stěna bude navržena tak, aby nedošlo ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů.
Součástí PD bude zajištění rozhodnutí – stanovení místní úpravy na silnicí II/329 v úseku instalované protihlukové stěny a v prostoru křižovatky silnice II/329 s MK ul. Petra Bezruče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky