Veřejná zakázka: II/331 Tišice - Chrást

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6790
Systémové číslo: P20V00000717
Evidenční číslo zadavatele: VZ-292/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 12.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/331 Tišice - Chrást
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je oprava silnice č. II/331 o výměře 8864 m2 (délka úseku 1370 m, prům. šířka 6,47 m). Technologie opravy spočívá ve frézování živičných vrstev v tl. 80 mm (v místě napojení se zámky), lokální sanace 60 % celého úseku s výměnou konstrukčních vrstev (do hloubky 0,50 m), v místech sanací s provedením podkladních asfaltových vrstev (50 mm), v celém úseku pak s provedením ložných asfaltových vrstev (50 mm) a následně položením asfaltového koberce se sníženou hlučností (30 mm). Součástí stavby jsou spojovací postřiky, zalití dilatačních spár, výšková úprava povrchových znaků, seřez s následným obnovením krajnice a vodorovné dopravní značení. Nedílnou součástí realizace je i návrh, projednání a realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 415 248 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy