Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem - SD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6780
Systémové číslo: P20V00000707
Evidenční číslo zadavatele: vz-306/20
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 03.06.2020 07:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem - SD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: ,,Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“

Stavba se nachází v městské památkové zóně Kostelec nad Labem. Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti investora, projektanta, zástupce územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu,zástupce odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Neratovice a prováděcí firmy, a to za účelem vyjasnění detailů a stanovení postupu prací. V průběhu stavby je třeba, mimo jiné, dodržet podmínky NPÚ pracoviště Střední Čechy .

Stavbou budou dotčena ochranná pásma následujících IS : Nadzemní i podzemní sítě NN , nadzemní i podzemní sítě VN , splašková kanalizace , VTL plynovod , vodovod , sdělovací kabel a veřejné osvětlení a případně dalších IS zjištěných dle skutečnosti .

Na mostě bude v rámci stavby zřízena dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901), která zabezpečí provoz pěších přes most po celou dobu opravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 384 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky