Veřejná zakázka: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6697
Systémové číslo: P20V00000624
Evidenční číslo zadavatele: VZ-240/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 01.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/610 Tuřice, most ev.č. 610-019 přes Jizeru v Tuřicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy mostu, v rámci které budou provedeny sanace betonových konstrukcí, opravy zdiva opěr, výměna izolačního systému, výměna zábradlí, nové vozovkové souvrství, oprava objízdných tras a všechny ostatní práce, postupy a opravy dle platné projektové dokumentace, soupisu prací a v souladu se stavebním povolením. Most převádí komunikaci II.třídy přes řeku Jizeru a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu. Součástí zakázky je také provedení DIO. V rámci stavby musí být přeloženy inženýrské sítě. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla.

DIO stavby může být v kolizi se stavbou mostu 610-021a, která je již zahájena zadavatelem.

Přeložka sdělovacího vedení provádí CETIN na základě smlouvy o překládce sítě uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky.

Povinností Zhotovitele veřejné zakázky je koordinovat provedení přeložky kabelu CETIN se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla. Součástí Díla jsou i některé práce uvedené ve výkazu výměr, které souvisejí s přeložkou vedení, kterou zajišťuje společnost CETIN.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí závazným vzorem smlouvy na plnění veřejné zakázky s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem Objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál).
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 987 710 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky