Veřejná zakázka: Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými Lesy - I. Typu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6593
Systémové číslo: P20V00000521
Datum zahájení: 09.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými Lesy - I. Typu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je zadána formou Design & Build (Navrhni a Postav).
Předmětem této veřejné zakázky jsou projektové a stavební práce v rozsahu dle přiložené studie uvedené v příloze č. 4. V této studii je popsán návrh obytné budovy nové základny Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) včetně plošného umístění a venkovních úprav na části stávajícího pozemku par.č. 1143/1 k.ú. Kostelec nad Černými lesy, vlastník Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 ve správě hospodaření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5. Část stávajícího pozemku bude před zahájením stavebního řízení oddělena GP s novým parcelním číslem. Velikost, umístěné a tvar oddělovaného pozemku je součástí výkresové části této studie. Výstavba nové výjezdové základny ZZS Kostelec nad Černými lesy (dále také jen „Stavba“ nebo „Dílo“), bude řešena jako kontejnerový modulární systém. Stavební práce budou zahrnovat napojení na infrastrukturu, elektromontážní práce, zdravotně technické instalace, úpravy terénu, atd. Součástí veřejné zakázky je rovněž veškerá inženýrská činnost (např. získání vyjádření dotčených orgánů státní správy, stavební povolení, zajištění kolaudace Stavby - pokud je potřeba atd.), vypracování veškeré potřebné projektové dokumentace a zajištění veškerých dalších činností, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace, a to zejména v čl. 2, 3 a 4 Závazného návrhu Smlouvy o dílo.
Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu dne: 17. 6. 2020 od 11,00 hod. Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je: pan Bc. Roman Chochola, tel. 731 137 066. email: roman.chochola@zachranka.cz

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH
  Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu dne: 17. 6. 2020 od 11,00 hod.

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 75030926
 • Poštovní adresa:
  Vančurova 1544
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vančurova 1544
272 01 Kladno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky