Veřejná zakázka: Projekt pro realizaci stavby: Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 658
Systémové číslo: P16V00000577
Datum nákupu / nabídek: 12.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt pro realizaci stavby: Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU řemesel
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy, včetně zapracovaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a orgánů státní správy.
V projektové dokumentaci pro realizaci stavby nastaly změny proti dokumentaci pro stavební povolení, které jsou vyznačené v příloze č. 6. Zadavatel vlastní platné stavební povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 455 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
 • IČO: 00509965
 • Poštovní adresa:
  Čáslavská 202
  284 01 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čáslavská 202
284 01 Kutná Hora

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky