Veřejná zakázka: Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6538
Systémové číslo: P20V00000466
Datum zahájení: 02.04.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vyhotovení Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko, která bude obsahovat navržení stavebně technického řešení tělesa, technických objektů a doprovodné infrastruktury bezbariérové komunikace pro pěší a cyklisty v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty s vyloučením, nebo omezeným přístupem motorové dopravy za účelem bezpečné bezmotorové dopravy a rekreace na území obcí Jinočany, Chrášťany, Rudná, Drahelčice, Nenačovice, Chrustenice a na území Prahy v katastrálním území Třebonice spojující Prahu s rekreační oblastí Křivoklátské lesy. Součástí studie je geodetické zaměření a identifikace vlastníků pozemků, projednání navrhovaných řešení s dotčenými orgány státní správy, orgány ochrany přírody, městy, obcemi a vlastníky nebo správci dotčených pozemků a vyhodnocení navrhovaných opatření z hlediska hospodárnosti, reálnosti a jejich stavebně technického řešení, dopadu do územně plánovacích podkladů, dopadu do ÚSES a prvků ochrany přírody, umístění do zájmového území, realizovatelnosti s přijatelnými technickými parametry a schopnostmi ověřit možnost umístění
a realizace stavby Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 824 250 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Praha
 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky