Smlouva: Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1162
Evidenční číslo: S-2705/DOP/2020
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 659 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 659 400,00
Zadávací řízení: Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko

Název (předmět)

Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je vyhotovení Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko, která bude obsahovat navržení stavebně technického řešení tělesa, technických objektů a doprovodné infrastruktury bezbariérové komunikace pro pěší a cyklisty v souladu s TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty s vyloučením, nebo omezeným přístupem motorové dopravy za účelem bezpečné bezmotorové dopravy a rekreace na území obcí Jinočany, Chrášťany, Rudná, Drahelčice, Nenačovice, Chrustenice a na území Prahy v katastrálním území Třebonice spojující Prahu s rekreační oblastí Křivoklátské lesy. Součástí studie je geodetické zaměření a identifikace vlastníků pozemků, projednání navrhovaných řešení s dotčenými orgány státní správy, orgány ochrany přírody, městy, obcemi a vlastníky nebo správci dotčených pozemků a vyhodnocení navrhovaných opatření z hlediska hospodárnosti, reálnosti a jejich stavebně technického řešení, dopadu do územně plánovacích podkladů, dopadu do ÚSES a prvků ochrany přírody, umístění do zájmového území, realizovatelnosti s přijatelnými technickými parametry a schopnostmi ověřit možnost umístění
a realizace stavby Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor dopravy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy