Veřejná zakázka: II/334 Radlice, most ev.č. 334-010 – TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6360
Systémové číslo: P20V00000288
Evidenční číslo zadavatele: vz- 102/20
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 12.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/334 Radlice, most ev.č. 334-010 – TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,, zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou
,,II/334 Radlice, most ev.č. 334-010“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 528 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky