Veřejná zakázka: Monitoring v přírodní památce Žehuňsko - Báň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6356
Systémové číslo: P20V00000284
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 19.03.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring v přírodní památce Žehuňsko - Báň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: každoroční zpracování přírodovědného průzkumu cévnatých rostlin zaměřený na chráněné a ohrožené druhy, druhy významné pro dané území, diagnostické druhy společenstev, invazní a expanzivní druhy a stav biotopů v přírodní památce Žehuňsko - Báň k. ú. Hradčany u Žehuně a Opočnice v okrese Nymburk (dále jen „ZCHÚ“). V místech prováděných zásahů bude monitoring zaměřen na stav před zahájením prací, v jejich průběhu a po jejich skončení včetně umístění trvalých monitorovacích ploch. Monitoring bude zpracováván v letech 2020 – 2024. Součástí výstupů bude i návrh vhodné péče s ohledem na zjištěné skutečnosti. Průzkum bude probíhat ve vhodném období s ohledem na dobu kvetení druhů s předpokladem jejich výskytu v zájmovém území. Z každé návštěvy území bude zpracován protokol, budou zaznamenány zejména zjištěné druhy, jejich početnost, vitalita, stupeň ohrožení, popis biotopu, zákres do mapy, souřadnice GPS, bude pořízena fotodokumentace. V termínu do 31.10. 2020 odevzdá zhotovitel v el. podobě na kontaktní e-mail: maxa@kr-s.cz průběžnou zprávu o botanickém průzkumu, která bude obsahovat popis metodiky průzkumu, literární rešerši dostupných údajů o výskytu druhů v území, protokoly z provedených šetření a zhodnocení zjištěných údajů za daný rok. Každoročně v letech 2021 – 2023 odevzdá zhotovitel v el. podobě na kontaktní e-mail průběžnou zprávu o botanickém průzkumu, která bude obsahovat protokoly z provedených šetření a zhodnocení zjištěných údajů za daný rok. Po ukončení průzkumu v roce 2024 odevzdá zhotovitel závěrečnou zprávu ve struktuře zprávy za rok 2020 a s dalšími náležitostmi dle této smlouvy v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD nebo DVD. Zhotovitel předá textové dokumenty ve formátu *.doc (MS Word 2000 a vyšší) a PDF, tabulky ve formátu *.xls (MS Excel 2000 a vyšší), databáze *.mdb (MS Access 2000 a vyšší). Geografická data ve formátu *.shp. Data budou předána na médiích CD nebo DVD. Nálezová data budou každoročně zhotovitelem zadána do Aplikace pro sběr dat – Nálezové databáze AOPK ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky