Veřejná zakázka: Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6194
Systémové číslo: P20V00000122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2020
Nabídku podat do: 02.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku mezi bývalou ČOV a odbočkou z místní komunikace u cukrovaru (v PD označeno jako SO 102). Začátek úpravy SO 102 je navržen v km 0,0 v blízkosti sjezdu do areálu ČOV, kde plynule navazuje na úsek SO 101, který je již dokončen. Konec úpravy SO 102 je umístěn v km 0,988 za odbočení stávající účelové komunikace z místní komunikace v ulici Na Hadíku. Úsek stavby je přerušen v oblasti mostu přes slepé rameno v úseku km 0,593 – 0,634. V 1. části (úsek km 0,000 – 0,593) je stezka vedena po stávající účelové komunikaci, která obsluhuje okolní pozemky a bývalou čističku odpadních vod, kde je stezka navržena v šířce 3,0m. V 2. části (úsek km 0,634 – 0,988) je stezka vedena podél hlavního dopravního prostoru místní komunikace v Na Hadíku, kde je stezka navržena v šířce 2,5m. Výškové řešení stezky vychází v obou částech ze stávajících poměrů. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového betonu. Podrobně viz příloha č.1 zadávací dokumentace PDPS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 158 525 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy