Veřejná zakázka: Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení provozovaných na silničním pozemku nebo v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6111
Systémové číslo: P20V00000039
Evidenční číslo zadavatele: VZ-22/20
Datum zahájení: 16.01.2020
Nabídku podat do: 27.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení provozovaných na silničním pozemku nebo v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení provozovaných na silničním pozemku nebo v silničním ochranném pásmu silnic I. třídy ve Středočeském kraji dle výzev, které zadavatel bude průběžně poskytovat vybranému dodavateli v součinnosti s Krajským úřadem Středočeského kraje. Každá výzva bude obsahovat fotodokumentaci reklamního zařízení, přesné umístění dle katastru nemovitostí a zákonné náležitosti dle ustanovení §§ 25 a 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Součástí plnění veřejné zakázky je zajištění přístupu na pozemky, pořízení detailní fotodokumentace postupu prací, uvedení pozemku do původního stavu po odstranění reklamního zařízení a případná náhrada škod vzniklých v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky. Odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku třetích osob v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky jde vždy plně k tíži dodavatele.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 132 231 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky