Veřejná zakázka: Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5885
Systémové číslo: P19V00001961
Evidenční číslo zadavatele: 150694/2019/KUSK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 11.12.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Pravidelné elektronické zpracování účetního výkaznictví a souvisejících datových výstupů příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem a školských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi Středočeského kraje (dále jen „PO“) pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje dle aktuálně platných i budoucích právních úprav vyhlášek a pokynů Ministerstva financí (dále jen „MF“), tj. dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), technického manuálu, konsolidační vyhlášky, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků objednatele z údajů získaných sběrem od PO). Jedná se o elektronické zpracování účetních datových výstupů PO, které budou zhotoviteli předávány ve struktuře dle uvedených vyhlášek a pokynů MF (struktura XML) v aktuálně platném i budoucím znění. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 271 krajských PO a 1013 školských obecních PO.

Pravidelné elektronické zpracování rozpočtu PO regionálního školství na území Středočeského kraje dle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) č. 310/2018 Sb., o krajských normativech a vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Ke dni vypsání veřejné zakázky se jedná o 1 197 škol a školských zařízení (1 013 obecních a 184 krajských).

b) Pravidelné čtvrtletní elektronické zpracování dalších účetních dat (např. účetních deníků) PO zřizovaných Středočeským krajem, dle pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje – sběr těchto údajů a jejich předání Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky