Veřejná zakázka: Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5599
Systémové číslo: P19V00001675
Evidenční číslo zadavatele: vz-675/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035238
Datum zahájení: 10.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zejména:
• zajištění vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních komunikacích, a to buď společně se zajištěním odebrání těchto vzorků, nebo bez odebrání vzorků, kdy odebrání vzorků zajistí sám Zadavatele a tyto následně Dodavateli předá pro účely vzorkování a zatřídění asfaltových směsí;
• zajištění vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve zkrácené lhůtě (dále též jako „expresní varianta“), a to buď společně se zajištěním odebrání těchto vzorků, nebo bez odebrání vzorků, kdy odebrání vzorků zajistí sám Zadavatele a tyto následně Dodavateli předá pro účely vzorkování a zatřídění asfaltových směsí (zkrácená lhůta znamená, že odběr vzorků, bude-li Zadavatelem požadován, bude Dodavatel povinen realizovat do 2 kalendářních dnů a zatřídění do 3 pracovních dnů);
• zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků asfaltových směsí;
• vypracování závěrečných zpráv ve vztahu k příslušným pozemním komunikacím

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 82 775 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky