Veřejná zakázka: Opěrná zeď na silnici II/113 v km 48,75 vpravo v obci Bílkovice u mostu ev.č. 113--014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5504
Systémové číslo: P19V00001580
Evidenční číslo zadavatele: vz-640/19
Datum zahájení: 25.09.2019
Nabídku podat do: 04.10.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opěrná zeď na silnici II/113 v km 48,75 vpravo v obci Bílkovice u mostu ev.č. 113--014
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je rekonstrukce opěrné zdi, jejíž stavební stav byl v rámci mimořádné prohlídky stanoven jako VII – Havarijní a použitelnost byla stanovena jako „Nepoužitelný“. Zrekonstruovaná opěrná zeď bude postavena na místě původní kamenné zdi. Přilehlá komunikace bude směrově a výškově napojena na stávající komunikaci a na komunikaci navrženou v rámci probíhající akce II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice. Před zahájením prací budou všechny IS směrově a výškově vytyčeny a geodeticky zaměřeny. Sítě, které budou zasahovat do výkopů, budou ochráněny proti poškození.
Opěrná zeď bude založena na mikropilotách délky 4.0 m (délka kořene 3.0 m). Základová
spára je v úrovni 340.310 m. Horní část mikropilot bude vystupovat 0.2 m nad podkladní beton. Základy budou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm. Podloží pod základy bude vyměněno v tl. 0.3 m za štěrkodrť ŠD 0-63 zhutněné na ID=0.85.
Základy budou mít tloušťku 0.45 m, šířku 1.80 m a budou mít sklon 4% od dříku. Opěrná zeď bude proměnné výšky 1.94-2.12 m. Dřík má tloušťku 0.5 m a je svislý. Líc zdi bude obložen kamenným obkladem. Opěrná zeď je založena v jedné výškové úrovni. Smršťovací spáry nebudou provedeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 961 026 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky