Veřejná zakázka: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5484
Systémové číslo: P19V00001560
Evidenční číslo zadavatele: vz-648/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 10.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1917 Nesvačily - Strýčkovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je požadavek na opravu cca 4,5 km komunikace III/1917 mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Modřovicemi. Jedná se o dva úseky : první mezi Rožmitálem a Nesvačily v rozmezí staničení 0,000 – 2,685 km, druhý od Strýčkov k Modřovicím ve staničení 5,015 až 6,816 km.
V místě hloubkových trhlin bude lokálně provedena sanace (200 mm ŠD, 150 mm SC, asf. vyrovnávka 60 mm). Po vyrovnání příčných a podélných nerovností ložnou vrstvou prům. tl. 40 mm bude položena obrusná asfaltová vrstva vozovky v tl. 50 mm.
Obnoven bude odvodňovací systém komunikace (pročištění nánosů příkopů, vyčištění propustků + oprava 1 ks propustku v km 0,804, seříznutí krajnic a jejich dosypání a zhutnění).
Součástí stavby bude též projednání s dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky sousedních přímo dotčených nemovitostí (sjezdy, místní kom. apod.), dále pak zajištění a projednání DIO. Vzhledem k malým šířkám komunikace budou práce probíhat za úplné uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 451 185 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky