Veřejná zakázka: II/101 Rudná-Drahelčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5418
Systémové číslo: P19V00001494
Evidenční číslo zadavatele: VZ-605/19
Datum zahájení: 12.09.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Rudná-Drahelčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odfrézování živičného krytu do tl. 8cm, sanace lokálních rozpadů v tl.35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem, kompletní oprava sil. propustku DN 500, dobetonování čela propustku, rektifikace kanalizačních vpustí, kanalizačních šachet a šoupat, pokládka ložné vrstvy modifikované ACL 16+ v tl.50mm se spojovacím postřikem a pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností BBTM 8 NH v tl. do 30mm, rovněž se spojovacím postřikem. Provedení vodorovného značení -vodící proužky v plastu. Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 629 949 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky