Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/101 Rudná-Drahelčice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je odfrézování živičného krytu do tl. 8cm, sanace lokálních rozpadů v tl.35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem, kompletní oprava sil. propustku DN 500, dobetonování čela propustku, rektifikace kanalizačních vpustí, kanalizačních šachet a šoupat, pokládka ložné vrstvy modifikované ACL 16+ v tl.50mm se spojovacím postřikem a pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností BBTM 8 NH v tl. do 30mm, rovněž se spojovacím postřikem. Provedení vodorovného značení -vodící proužky v plastu. Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2019 10:00
Datum zahájení: 12.09.2019 17:11