Veřejná zakázka: III/1056, 1057, 1059, 10510, 1065 Netvořice - optimalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5317
Systémové číslo: P19V00001393
Evidenční číslo zadavatele: VZ-451/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.08.2019
Nabídku podat do: 12.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1056, 1057, 1059, 10510, 1065 Netvořice - optimalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/1056, 1057, 1059, 10510, 1065 Netvořice - optimalizace.“
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu bude provedeno očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Zalití příčných a podélných trhlin, výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 374 076 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy