Veřejná zakázka: III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5305
Systémové číslo: P19V00001381
Evidenční číslo zadavatele: VZ-596/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice.“ Součástí stavebních prací je zejména demolice stávajícího objektu mostu. Nový most je železobetonový, jednopolová, kolmá, polorámová konstrukce s náběhy. Rozpětí N.K. bude 12,0 m. Celková délka bude 15,2 m a celková šířka 10,7 m. Křídla mostu budou žb. zavěšená. Mostní římsy budou žb. monolitické, v šířce 0,8 m. Vozovka na mostě bude mít kvůli rozšíření v oblouku volnou šířku 9,1 m a bude s jednostranným příčným spádem. Na mostě jsou navržena oboustranná zábradelní svodidla, v navazujících úsecích silnice III/23621 jsou svodidla silniční. Součástí je i rekonstrukce převáděné silnice III/20125 v kategorii S 6,0/50, v celkové délce cca. 125 m. V prostoru pod mostem a v jeho bezprostředním okolí bude vyčištěno a upraveno koryto potoka. Opěry a křídla mostu budou obloženy lomovým kamenem. Před zahájením stavby zhotovitel provede instalaci DIO a zajistí stanovení pro uzavírku silnice III/20125. Provedení RDS, HPM a DSPS oprav mostu.
Objekty stavby jsou:
• SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
• SO 022 Příprava území
• SO 190 DIO
• SO 201 Most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice
• SO 801 Vegetační úpravy

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 500 074 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky