Veřejná zakázka: Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad (opakování)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5206
Systémové číslo: P19V00001282
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 05.09.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná - mokřad (opakování)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU, a to z Operačního programu Životní prostředí, číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008667.

Předmětem plnění veřejné zakázky bude „Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad“ dle projektové dokumentace. Dílo spočívá zejména ve vypuštění mokřadu, pokosení orobince a jeho odvozu na skládku, odbahnění velkého mokřadu, včetně odstranění zbytků porostu orobince s kořenovým systémem. Vytěžený materiál bude zbaven kamenů větších než 10 cm v průměru a přechodně deponován na ploše realizace záměru přiléhající k východnímu pobřeží mokřadu. Po vyschnutí a částečném „zkompostování“ bude sediment, po domluvě s nájemcem polí, uložen na pole. Celá mezideponie bude oddělena od okolních biotopů migrační bariérou. Pod mezideponií bude vytvořena tůň zachytávající případné výluhy, voda bude v průběhu stavby odčerpávána, tůň bude po ukončení stavby ponechána.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 465 941 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00005206)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky