Veřejná zakázka: Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 508
Systémové číslo: P16V00000427
Evidenční číslo zadavatele: vz-286/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636490
Počátek běhu lhůt: 23.08.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních silničních meteorologických stanic (dále též jen „SMS“) určených k měření parametru kluzkosti. Mobilní SMS budou využívány v kombinaci s klasickým stacionárním měřením jako ověřovací platformou pro mobilní měření. Všechny nasazené SMS budou měřit parametr kluzkosti, který bude zkoumán z hlediska závislosti na stavu vozovky a jeho použitelnosti jako indikátoru sjízdnosti pro údržbu komunikací a výstupů pro veřejnost na veřejných internetových portálech.

Účelem veřejné zakázky je ověření technologie mobilních silničních senzorů v praxi, porovnání výstupů z mobilních a klasických silničních senzorů, porovnání výhod a nevýhod mobilních senzorů, ověření použitelnosti hodnoty kluzkosti pro potřeby zimní údržby a dalších návazností pro již existující systémy poskytování informací v zimní údržbě.

V rámci plnění veřejné zakázky bude celkově dodáno a instalováno 11 stacionárních SMS včetně potřebného příslušenství v celkem 11 lokalitách a 16 mobilních SMS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je montáž SMS a jejich integrace do sytému METIS, jakož i poskytnutí licence k užívání programového vybavení dodaného zařízení v rozsahu nezbytném pro řádné užívání dodaného zařízení k účelům vyjádřeným ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, resp. zadávacích podmínkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 514 187 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky