Veřejná zakázka: Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5064
Systémové číslo: P19V00001140
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.07.2019
Nabídku podat do: 22.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov, 17.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově internátu a tělocvičny budou jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel.
Bližší specifikace stavebních prací je uvedena ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 765 378 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Hubálov 17
 • IČO: 00069566
 • Poštovní adresa:
  Loukovec,Hubálov 17
  294 11 Loukov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_edit_5064.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků