Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace stavebních prací "Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov"
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov, 17.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov školy, a to budovy internátu s tělocvičnou a budovy kovárny a svařovny SOU Hubálov, rekonstrukce otopných soustav v obou budovách a jejich vyregulování po zateplení. V budově internátu a tělocvičny budou jako nový zdroj tepla instalovány 2 ks absorpčních plynových čerpadel typu země/voda; bivalentním zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel.
Bližší specifikace stavebních prací je uvedena ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_edit_5064.html
Kontakt: JUDr. Hana Němečková, advokátka, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s.r.o., nemeckova@akvt.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.08.2019 10:00
Datum zahájení: 11.07.2019 10:00