Veřejná zakázka: III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4963
Systémové číslo: P19V00001039
Evidenční číslo zadavatele: vz-498/19
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky oprava mostu ev.č. 12537-1 u obce Červený Hrádek. Účelem opravy je především zajištění bezpečnosti na mostě (osazení zábradelního svodidla, zlepšení stavebního stavu a zvýšení zatížitelnosti (v současné době zatížitelnost normální 6t). Jedná se o sanaci mostu, provedení roznášecí desky, říms, izolace proti vodě, zádržného systému, vozovkových souvrství a ostatní práce dle přiloženého soupisu. Zhotovitel zajistí stanovení a provedení DIO. Po opravě bude provedena první hlavní prohlídka a přepočet zatížitelnosti..

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 682 045 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky