Veřejná zakázka: Trhliny obl. Kladno 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4896
Systémové číslo: P19V00000972
Evidenční číslo zadavatele: VZ-380/19
Datum zahájení: 24.06.2019
Nabídku podat do: 08.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trhliny obl. Kladno 2019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyfrézování drážek v místech mrazových a kontraktačních trhlin a jejich zalití pružnou modifikovanou zálivkou. Součástí je ochrana pracoviště – DIO.

V rámci běžných prohlídek silnic byly v trase vybraných silnic II. a III. v oblasti Kladno zjištěny kontrakční trhliny. Bez ošetření těchto trhlin bude následně docházet k jejich otevírání, prohlubování a zvětšování, to umožní další vnikání vlhkosti a vody do trhlin s postupující devastací, jež povede až ke zničení obrusné vrstvy.
Použití technologie výspravy tryskovou metodou je krajně nevhodné, při aplikaci nejen že nejsou dokonale odstraněny trhliny, současně společně s nanášením na obrusnou vrstvu dochází k vytváření nepřijatelných nerovností, které následně vedou ke zvyšování vibrací a dalším poruchám obrusu.
Proto je v rámci této akce navrženo provedení frézovaných komůrek převážně 20/20 nebo 30/30mm s vyčištěním a vyplněním trvale plastickou zálivkou (např. typu GRAFCO). Materiál není předepsán, podmínkou je užití certifikované směsi, schválené v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.
Trasa akce zahrnuje soubor silnic II. a III. třídy v oblasti Kladno, podrobný seznam je v soupisu prací v další příloze zakázky. Celkový rozsah trhlin, naměřený při přípravě akce činí 57 550 běžných metrů.
Případný ojedinělý výskyt síťových trhlin a počínajících mozaikových rozpadů bude ošetřen v rámci běžné údržby vhodnou technologií, doporučené je použití vysprávkové soupravy VYKO – tyto ojedinělé zásahy nejsou součástí této akce.
Součástí akce je zabezpečení pracovního místa podle TP66, navrženo je použití schváleného schéma C/13 – pohyblivé pracovní místo na dvoupruhé vozovce. Odhadovaná doba opravy činí 975 hod.
S ohledem na zanedbatelný zásah opravy do vodorovného dopravního značení není obnova VDZ součástí akce.
Práce budou prováděny za otevřeného provozu s místním omezením C/13 – pohyblivé pracovní místo – v místě aktuálního provádění. Součástí je proto důsledné dodržování BOZP, používání bezpečnostních prvků a prostředků ochrany, samozřejmé je důsledné proškolení obsluhy stojů a všech zúčastněných pracovníků a každodenní připomenutí prvků BOZP provádějícím pracovníkům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 961 447 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky