Veřejná zakázka: II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 4879
Systémové číslo: P19V00000955
Evidenční číslo zadavatele: vz-324/19
Datum nákupu / nabídek: 27.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD“ v rozsahu dle přiložené Technické specifikace .
Podklady pro mostní list – výpočet zatížitelnosti po opravě zpracuje zhotovitel stavebních prací a RDS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky