Veřejná zakázka: Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 457
Systémové číslo: P16V00000376
Evidenční číslo zadavatele: vz-346/16
Datum nákupu / nabídek: 20.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná celková délka silnice je 328,40 m. Silnice bude v obci o šíři 6,0 m a za posledními vjezdy, tj. vjezdy k pozemkům p. č. 231/11 a st. 156, se silnice zužuje na stávající šířku 5,5 m. Silnice je obousměrná. Opravovaný úsek začíná u křižovatky se silnicí I/2 a končí téměř u odbočky k uhelným skladům u obce Suchdol.
Stávající povrch silnice je ze žulových kostek a bude nahrazen živičným povrchem.
Dle informací v opravovaném úseku jsou podkladní vrstvy stávající silnice tvořeny štětovou konstrukcí. Pokud tato štětová konstrukce nebude vykazovat požadované vlastnosti, jako je např. nehomogenní povrch, únosnost podloží (Edef,2=80 Mpa – na povrchu štětové konstrukce), budou tyto podkladní vrstvy nahrazeny skladbou viz. níže – bod) nová skladba konstrukce silnice.
Pokud štětová konstrukce bude v pořádku, bude ponechána a bude proveden pouze nový povrch z ACO 11 s podkladní vrstvou z ACO 16+ a vyrovnávkou z ACP 16+. Pokud bude dále zjištěno, že po výkopu kanalizace nejsou provedeny podkladní vrstvy dle správce silnice, který požaduje podkladní vrstvy ze štěrkodrti 0-63 – tl. 200 mm a prostého betonu v tl. 200 mm, budou nahrazeny skladbou viz. níže a bude provedena tato lokální oprava v délce cca 150 mm (v míře zasahující kanalizace do silnice). Pro lepší absorpci horizontálního napětí v tahu bude uložena pod asfaltovou vrstvu geomříž.
Silnice bude ohraničena silničními obrubníky o rozměru 150x1000x250 mm, které budou zvýšeny o 120 mm nad niv. silnice. U vjezdů budou použity betonové obrubníky o rozměru 150x1000x150 mm, které budou zvýšeny o 20 mm nad niv. silnice.
Svislé dopravní značení v této ulici zůstává neměnné., budou pouze doplněny dodatkové tabulky E 2b dle přílohy - C2 – Situace stavby.
Sadové úpravy:
Sadové úpravy budou prováděny pouze zatravněním v pásech mezi silnicí a chodníkem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 455 542 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky