Veřejná zakázka: Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4561
Systémové číslo: P19V00000637
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 10.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace demolice stávajícího objektu, novostavba haly včetně zdravotně technické instalace, vytápění a vzduchotechniky, elektroinstalací a venkovních úprav terénu a zeleně, včetně vedlejších rozpočtových nákladů.

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované společností STAVAŘI s.r.o., IČO: 278 71 754, se sídlem Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem (dále také „PD“), která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel bude povinen postupovat dle této PD a dalších příloh, kterou jsou součástí této ZD, platných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů, které souvisí s předmětem této veřejné zakázky. Na předmět plnění této veřejné zakázky bylo vydáno Rozhodnutí o odstranění stavby, č.j. MESV 1901/2017/Zí, ze dne 13.7.2017, právní moc 29.7.2017, které je součástí Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 097 325 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187
 • IČO: 00873306
 • Poštovní adresa:
  Jaroslava Šípka 187
  273 03 Stochov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00004561

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky