Veřejná zakázka: Zajištění pastvy v maloplošném zvláště chráněném území Roztocký háj-Tiché údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4455
Systémové číslo: P19V00000532
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění pastvy v maloplošném zvláště chráněném území Roztocký háj-Tiché údolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
Zhotovitel provede v roce 2019 tyto práce:
• • Zajištění pastvy smíšeným stádem ovcí a koz v poměru přibližně 3:2 ve prospěch ovcí. Pastva bude organizována v jarním (duben až červen, přibližně 60 kusů) a podzimním (srpen až říjen, přibližně 30 kusů) období, s cílem spasení porostů trav, bylin (suchých stepních trávníků a vřesovišť) a letošních výmladků dřevin na svažitých a kamenitých stráních. Organizace pastvy bude zajištěna buď přenosným elektrickým ohradníkem, nebo na volno s pastevcem a psem, s respektováním ochrany vybraných druhů rostlin (období květu). Pastva bude prováděna intenzivně a krátkodobě s přeháněním stáda nebo přemísťováním ohradníku. Počet kusů a počet pastevních dnů bude přizpůsoben úživnosti pastviny v daném roce.
• Ruční kosení nedopasků, pouze expanzních druhů, především třtiny, ovsíku a šípků (křovinořez, termín září až říjen, plocha 3,6 ha);
• Odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy (dále jen zásah);
• Celková plocha zásahu je 3,6 ha.
Všechny práce probíhají na prudce svažitých a kamenitých pozemcích, okrajem lokality je vedena frekventovaná turistická cesta. Zásah se zhotovitel zavazuje provést v roce 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 454 545 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelnu Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky