Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4185
Systémové číslo: P19V00000263
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 07.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Každoroční mozaikovité kosení travního porostu s důsledným shrabáním (křovinořez, ručně vedená bubnová nebo lištová sekačka, termín VII. – VIII., plocha 0,42 ha), přičemž každoročně bude pokosena vždy pouze polovina celkové plochy;
• Jednorázové odstranění vybraných náletových dřevin a křovin (zejména šípky, trnky, bez, borovice apod.) tvořících nesouvislý podrost stromů na svažité části lokality (s cílem podpory suchomilných bylin a travin a semenáčů jalovců), včetně ošetření čerstvých řezných ploch arboricidem; termín VIII. až IX., plocha 0,22 ha;
• Odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy.
• Obnovu pruhového značení hranic ZCHÚ, která bude provedena v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 16 odst. 6 a § 17 odst. 3 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Celkový obvod ZCHÚ je 0,25 km. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem suchý a očištěný např. drátěným kartáčem). Termín dokončení nejpozději do září 2023;
• Údržbu stávajících stojanů se státním znakem – zbroušení starých vrstev nátěru, provedení nového ochranného nátěru barvou pro venkovní použití, termín do září 2023.
• Celková plocha zásahu je 0,42 ha

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
e-mail: pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky