Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2019 12:29:00
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice“

s termínem pro podání nabídky do 7.3.2019 do 10:00 hodin na email: pursova@kr-s.cz. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4185.html

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Výzva SK -Štola Jarnice.pdf (336.67 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.27 KB)
- Stola_Jarnice_manag_2019_2023_SOD.docx (696.12 KB)