Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Třebichovická olšinka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4136
Systémové číslo: P19V00000214
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Třebichovická olšinka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Třebichovická olšinka (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Každoroční ruční kosení (případně lehkou mechanizací) na parcelách p.č. 326/1, 321 a 862 k.ú. Třebichovice na ploše cca 2 300 m2 v termínu od 15.7. do 15.9. Plocha zásahu bude rozdělena na 2 stejné části. Seče jednotlivých částí budou probíhat s odstupem 1 měsíce. Součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 645 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky