Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Třebichovická olšinka
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 15:11:10
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Třebichovická olšinka “

s termínem pro podání nabídky do 27.2.2019 do 10:00 hodin na email: pursova@kr-s.cz. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4136.html

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Výzva SK -Třebichovická olšinka.pdf (277.94 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.33 KB)
- Příloha č. 2 - Třebichovická olšinka- management 2019.docx (2.29 MB)