Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Netřebská slaniska

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4125
Systémové číslo: P19V00000203
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Netřebská slaniska
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Netřebská slaniska (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Plocha N1, N2, N3, N5 – 2 x ročně pokosení travního porostu a rákosu. Kosení bude provedeno ručně vedenou sekačkou, křovinořezem nebo kosou. První seč bude provedena v termínu od 15.5. – 15.6. příslušného roku a druhá seč bude provedena v termínu 30.8. – 30.9. příslušného roku. Celková plocha zásahu činí 0,6 ha. (viz. mapová příloha). Součástí je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy. Biomasa bude na lokalitě po pokosení 5 dní ponechána a po 5 dnech bude likvidována v souladu s platnými právními předpisy.
• Plocha N1: V 3. roce trvání smlouvy ruční vytvoření mělké rýhy a odstranění drnu, termín: únor. Šířka rýhy bude 0,3 až 0,5 m, délka 50 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 136 364 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky