Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Luční potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4122
Systémové číslo: P19V00000200
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Luční potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Luční potok (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• mozaikovité kosení travobylinného porostu s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Mozaika bude spočívat v ponechání cca 1/3 porostu ve formě pásů o šíři cca 3 m. Kosení mechanizovaně, podmáčené plochy lehkou technikou či křovinořezem. Termín 1.6. – 31.7. Při kosení budou vynechávány plochy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin např. hořec křížatý, úpolín nejvyšší. Plochy dle mapové přílohy – rozloha 9,5 ha,
• kosení ploch ponechaných v rámci předchozího zásahu, kosení mechanizovaně, podmáčené plochy lehkou technikou či křovinořezem. Termín 1.9. – 31.10.,
• kosení ploch s výskytem hořce křížatého až po vysemenění rostlin. Ručně křovinořezem. Část ploch č. 5 a 6, plocha 0,1 ha. Termín 1.10. – 31.10.
• pravidelné kontrola a údržba oplocenky na ploše č. 3, délka 100 m, termín do 31.10.,
• V letech 2020 – 2023 vyhrabávání stařiny a mechorostů, občasné narušení drnu na plochách s výskytem hořce křížatého. Část ploch č. 5 a 6, plocha 0,1 ha. Termín 1.3. – 31.3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 033 058 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj - Podatelna
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky