Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4113
Systémové číslo: P19V00000191
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Červená louka (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• mozaikovité kosení travobylinného porostu (částečně rákosin) s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Porosty nebudou mulčovány. Mozaika bude spočívat v ponechání cca 1/3 porostu ve formě pásů o šíři cca 3 m. Vynechané plochy se nebudou nacházet v porostech rákosin. V následujících letech budou vynechány vždy na jiných místech. Vynechání ostrůvků s porosty dřevin. Kosení mechanizovaně, podmáčené plochy lehkou technikou či křovinořezem. Termín 15.7. – 15.9. Plocha 1 dle mapové přílohy – rozloha 10,6 ha,
• celoplošné kosení porostu rákosin, včetně odstranění náletu dřevin s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Kosení křovinořezem, 2 x ročně (v prvním roce 1 x). Termíny 1) 1.4. – 30.4. 2) 1.8. – 30.9. Plocha 2 dle mapové přílohy – rozloha 1,2 ha,
• při kosení budou vynecháváni jedinci zvláště chráněných druhů rostlin např. kosatec sibiřský, vachta trojlistá, kostival český.
• pravidelné kontrola a údržba části toku Olešné o délce cca 110 m, části pozemků č. 2703 v k.ú. Rakovník a 487/4 v k.ú. Olešná u Rakovníka dle mapové přílohy spojená s odstraňování případných bobřích hrází či naplavenin včetně čištění přilehlého propustku od naplavenin atp., na silnici II/229 na pozemku 3744 v k.ú. Rakovník. Součástí je i odklizení odstraněných naplavenin mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy požádá příslušný orgán ochrany přírody o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb., pro zvláště chráněný druh živočicha bobr evropský. Termín provádění 1 - 2x měsíčně, v období duben – říjen. Termín a způsob provádění je vázán na podmínky udělené výjimky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 404 959 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj - Podatelna
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky