Veřejná zakázka: Projektová dokumentace na modernizaci a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice, Jos. Jílka 1202 Kladno Švermov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3913
Systémové číslo: P18V00001598
Datum zahájení: 21.12.2018
Nabídku podat do: 07.01.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace na modernizaci a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice, Jos. Jílka 1202 Kladno Švermov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Rozsah plánované rekonstrukce a přístavby:
Dokumentace bude řešit částečnou rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu Josefa Jílka 1202 Kladno Švermov, který slouží pro potřeby SOU a PrŠ Kladno – Vrapice. Objekt je samostatně stojící, navazuje na řadovou uliční zástavbu, byl adaptován v 90. letech 20. století z původního kulturního domu, resp. dříve hotelu, pro potřeby SOU.
V rámci akce budou provedeny následující záměry:
Přestavba 1. patra (2.np) pro potřeby speciálního pedagogického centra (SPC), tzn. kompletní úprava dispozice pro potřeby provozu, včetně výměny oken. Modernizace a úpravy příslušejícího hygienického zázemí v obou podlažích a na mezipodestách (chlapci, děvčata, personál). Vybudování bezbariérového přístupu a vstupu do budovy a výtahu z 1np do 2np. Související úpravy technického a technologického zařízení objektu (nové rozvody vytápění, vody, vzt a elektro v rekonstruovaných prostorách).
Nutné zásahy v rámci 1np, pokud to bude potřebné pro realizaci stavebních nebo technologických částí 2np.
Rozsah záměru je patrný z architektonické studie „Modernizace SPC Kladno Vrapice, Jos. Jílka 1202 Kladno Švermov - 11/2018, zpracovatel ing.arch. Jakub Wyderka“, která je součástí zadávací dokumentace.
Plánované investiční náklady rekonstrukce a přístavby 7.800.000,-Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 620 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace
 • IČO: 00507601
 • Poštovní adresa:
  Vrapická 53
  27203 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
nebo
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace, Vrapická 53 27203 Kladno. V pracovních dnech je možno předkládat nabídky na uvedenou adresu – Po-pá:7:00-15:00 hod.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky