Veřejná zakázka: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3557
Systémové číslo: P18V00001242
Evidenční číslo zadavatele: VZ-212/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-039015
Datum zahájení: 07.11.2018
Nabídku podat do: 12.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), a to v následujícím rozsahu:
• jedná se o celkovou rekonstrukci části silnice III. třídy č. 10165 v průtahu městem Úvaly. Staničení úsek 1313A135 – 1313A136, prov. staničení km 2,135 – 2,706.
• V rámci rekonstrukce dojde k drobné úpravě směrového a výškového vedení. Dále bude provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanační vrstvy. Tím dojde k navýšení únosnosti komunikace.
• Stavba začíná v křižovatce ulic Dvořákova a 5. května a končí u hřbitova, cca 125 m za křižovatkou silnice III/10165 (směr Tuklaty) a III/10166 (směr Tlustovousy).
• V rámci rekonstrukce Riegrovy ulice byla založena křižovatka na začátku úseku a byla provedena rekonstrukce ulice 5. května v úseku km 0,000 – 0,018 70. Projekt PDPS řeší tedy rekonstrukci ulice od km 0,018 70. Celkový rozsah rekonstrukce silnice III/10165 je tedy 570,6 - 18,7 = 551,9 m.
• Konstrukce dotčeného úseku silnice III/10165 je v současnosti neúnosná, v úseku určeném k rekonstrukci není dostatečné odvodnění. Dlážděný kryt je ve špatném stavu a má negativní vliv na okolní zástavbu.
• Bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně sanace podloží, výstavba chodníků, parkovišť a zastávek autobusů. Konstrukce vozovky a autobusového zálivu je navržena s asfaltovým krytem.
• Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí, výstavba nové dešťové kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka.
• Akce je rozdělena na etapy:
Etapa 1: délka výstavby cca 7 měsíců
Etapa 2: délka výstavby cca 8 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 51 214 955 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky