Veřejná zakázka: II/329 Pečky, rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3314
Systémové číslo: P18V00000999
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2018
Nabídku podat do: 06.12.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/329 Pečky, rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je rekonstrukce silnice II/329. Rekonstrukce vychází se stávajícího technického stavu a je navržena v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací s přihlédnutím k stávajícímu charakteru městské zástavby a vazbám na okrajové podmínky napojení. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři průjezdního úseku – cca 11,0 m, úprava systému odvodnění. V trase rekonstruované silnice se nacházejí úrovňové křižovatky s místními komunikacemi a řada sjezdů na přilehlé pozemky nebo účelové komunikace. Celková délka je 1,135 km. Začátek úseku (ZÚ) km 0,000 (cca 14 m od provozního staničení km 7,895, které prochází křižovatkou), konec úseku (KÚ) je v km 1,135 (provozní staničení km 9,025). Návrhová rychlost vn= 50 km/h.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 465 827 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky