Veřejná zakázka: Zajištění posouzení vlivu Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny na období 2018 – 2028 na životní prostředí (SEA)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3060
Systémové číslo: P18V00000745
Datum zahájení: 05.09.2018
Nabídku podat do: 21.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění posouzení vlivu Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny na období 2018 – 2028 na životní prostředí (SEA)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí SEA v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v účinném znění (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), konkrétně:
Zpracování oznámení koncepce v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č. 7).
Zajištění zpracování vyhodnocení vlivů koncepce autorizovanou osobou (dle ust. § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) na životní prostředí v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č. 9).
Předložení návrhu koncepce a vyhodnocení příslušnému úřadu v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb.
Příprava a řízení veřejných projednání v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb.
Veřejné projednání koncepce s objednatelem a dotčenými subjekty v rozsahu a kvalitě odpovídající požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., přičemž z veřejného projednání bude pořízen zápis, který bude s objednatelem projednán.
Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky z veřejného projednání a připomínky doručené po veřejném projednání.
Zhotovitel ve spolupráci se zpracovatelem koncepce zapracuje připomínky a závěry veřejného projednání do návrhu koncepce a předloží upravený návrh ke stanovisku příslušnému úřadu.
Zhotovitel zajistí komunikaci s dotčenými subjekty a příslušným úřadem v průběhu celého procesu SEA.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 79 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy