Veřejná zakázka: III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3051
Systémové číslo: P18V00000736
Evidenční číslo zadavatele: VZ-516/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2018
Nabídku podat do: 25.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice, v úseku navazující na již rekonstruovaný úsek ve Všetatech až po křižovatku s II/331.
Bude provedena rekonstrukce stávající komunikace a to dvěma způsoby
1) Intravilánové úseky – frézování asfaltu, lokální opravy a položení nového živičného kratu ve stávající nivelitě.
2) V extravilánových úsecích zesílení konstrukce a v podélných pásech při okraji vozovky doplnění konstrukčních vrstev.
Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

Na zpětný zásyp je počítáno se zeminou z odkopávek, přebytek na skládku

VDZ bude provedeno předznačením barvou a definitivně plast

V místech sanace krajnic je vrstva OK 50 mm.

V úseku v extravilánu bude provedena obrusná vrstva ACO tl.50mm.

Modifikovaný asfalt vzhledem ke třídě komunikace není nutný

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 844 549 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky