Veřejná zakázka: II/125 Vlašim, Vlasákova ul. mezi OK a mostem 125-019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3047
Systémové číslo: P18V00000732
Evidenční číslo zadavatele: VZ-461/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 Vlašim, Vlasákova ul. mezi OK a mostem 125-019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Město Vlašim zahájilo v tomto úseku v červenci 2018 stavbu „Zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Vlasákova ve Vlašimi“, při které dojde kromě zřízení nových chodníků i k doplnění odvodnění komunikace jednak v místě nových přechodů, jednak tam, kde nové silniční obruby naruší stávající odvodnění komunikace na krajnicích. Stavbou nových chodníků dojde ke zlepšení bezpečnosti silniční dopravy, zejména bezpečnosti chodců. V návaznosti na stavbu města je nutné provést výměnu podkladních a konstrukčních vrstev v místech stanovených sondami, vyměnit poškozené uliční vpusti, provést kompletní obnovu asfaltového souvrství značně poškozené komunikace, poté provést nové vodorovné dopravní značení. Součástí stavby je vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby, projednání DIO a DIR.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 299 963 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky