Veřejná zakázka: Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území přírodní památky Paterovské stráně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3045
Systémové číslo: P18V00000730
Datum zahájení: 29.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území přírodní památky Paterovské stráně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provést zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území přírodní památky Paterovské stráně (dále jen ZCHÚ), sestávajících z následujících částí:
• vytyčovací náčrty v listinné i elektronické podobě;
• záznamu z podrobného měření změn (ZPMZ);
• tabulka ve formátu *.xls (97-2003) obsahující tři sloupce: číslo bodu odpovídající začátku a konci úsečky oddělující část parcely ve zvláště chráněném území, souřadnici X a souřadnici Y v souřadném sytému S-JTSK
• úsečky oddělující části parcel v OP ZCHÚ od částí parcel mimo OP ZCHÚ jako „polyline“ ve formátu ESRI „*.shp“.
Dílo se zhotovitel zavazuje provést v roce 2018. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 15. listopadu roku 2018.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 151 680 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky