Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, energetické posouzení budovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2923
Systémové číslo: P18V00000608
Datum zahájení: 29.06.2018
Nabídku podat do: 12.07.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, energetické posouzení budovy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• Předprojektová příprava
• Návrh stavby a Energetické posouzení
• Projektová dokumentace pro stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Záborový elaborát
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování ve stavebním řízení
• Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby
• Zajištění věcných břemen
• Autorský dozor
• Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
• Diagnostika stavby
• Odborný posudek k zvláště chráněným synantropním druhům

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 528 926 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
 • IČO: 49518925
 • Poštovní adresa:
  Dvořákovo náměstí 800
  278 53 Kralupy nad Vltavou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky